Vitamini i minerali imaju veliku primenu kod rekreativnih i vrhunskih sportista, koji su izloženi naporima tokom treninga i takmičenja.

Vitamini i minerali nisu više potrebni samo sportistima, već i prosečnom čoveku koji jednostavno želi optimalno zdravlje, imunitet i energiju za obavljanje svakodnevnih aktivnosti u današnjem ubrzanom i sve zahtevnijem načinu života.

Filter