Aminokiseline su osnovna građa proteina, a naša potreba za proteinima zapravo je potreba za aminokiselinama. Postoje esencijalne i neesencijalne.

Filter