Još od 1994. godina, kompanija Body Attack Sports Nutrition nastoji da po najvišim standardima u proizvodnji, korišćenjem visokokvalitetnih sirovina, ukusnih sastojaka i najdelotvornijih formula, zadovolji očekivanja korisnika i da podršku ostvarivanju vaših ciljeva.
Proizvedeno u Nemačkoj po najvišim standardima, uz garanciju akreditovanih sertifikata, kao što su ISO, IFS ili BIO…

Filter