Sagorevači masti su prirodni preparati namenjeni efikasnijem trošenju masti i kao izvor energije, da ubrzaju metabolizam, da podstaknu termogenezu.

Filter